Monitory kontaminace rukou a nohou jsou určeny k signalizaci kontaminace alfa, beta nebo gama radionuklidy vyskytujícími se na rukou, nohou či oblečení.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

 • HM-4 Monitor kontaminace rukou 
 • SFP-100 Ruční sonda měření kontaminace
 • ExitScan-2 Monitor kontaminace osob,

 

  

STÁHNOUT PDF 1   STÁHNOUT PDF 2

POPTAT U VÝROBCE

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.
Požádejte proto našeho zástupce o potvrzení informací uvedených na této webové stránce.

RU-Mohlo by vás zajímat

Přenosné monitory kontaminace

Ruční přenosné přístroje se scintilačními detektory bez použití plynu. Určeno pro měření povrchové aktivity radionuklidů alfa, beta a gama. 

RU-Detail

Přenosné monitory kontaminace

Přenosný ruční přístroj pro měření povrchové aktivity radionuklidů alfa, beta a gama.

RU-Detail

Monitor kontaminace podlah

Zařízení určené k signalizaci povrchové kontaminace podlah

RU-Detail

Signalizátory kontaminace předmětů

Signalizátory kontaminace předmětů řady SIM jsou zařízení určená pro kontrolu a signalizaci kontaminace předmětů gama anebo beta radioaktivními látkami

RU-Detail

Monitor kontaminace prádla

Zařízení určené ke kontrole kontaminace prádla alfa, beta a gama radionuklidy. Mohou být využity i na kontrolu kontaminace jiných rozměrově odpovídajících předmětů

RU-Detail

Ruční sondy kontaminace

Samostatné sondy vhodné pro detekci povrchové kontaminace nuklidy emitujícími alfa, beta i gama záření

RU-Detail

Signalizátor kontaminace

Rychlá kontrola povrchové kontaminace osob či předmětů. V kombinaci s vhodným detektorem řady SFP-100 lze rychle odhalit kontaminaci alfa, beta nebo gama

RU-Detail

Monitor kontaminace osob ExitScan

Nový typ celotělového monitoru kontaminace personálu opouštějícího kontrolovaná pásma. Monitoruje podle potřeby výskyt alfa, beta a gama radionuklidů

RU-Detail

Monitor kontaminace rukou

Zařízení určená k signalizaci kontaminace rukou alfa, beta nebo gama radionuklidy

RU-Detail

 • 60
 • ПРОДУКТОВ ДЛЯ
  АТОМНЫХ СТАНЦИЙ
 • 4
 • РАЗЛИЧНЫХ ТИПА
  ГАММА-ОБЛУЧАТЕЛЕЙ
 • 3500+
 • ЕЖЕГОДНЫЙ ОБЪЁМ ПОСТАВОК
  ДЕТЕКТОРОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
+420 516 428 611
Чешская Республика
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


СЕРТИФИКАТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА