ASU-50 slouží pro varování při překročení signalizačních úrovní pomocí optické a akustické signalizace. Jednotka plní svoji funkci ve spojení s nadřazeným řídicím systémem.
Uplatňuje se například v  centralizovaných monitorovacích systémech radiační kontroly, autonomních monitorech, zobrazovacích systémech a ozařovačích.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

 • MDG-0X Monitor dávkového příkonu 
 • MDN-01 Monitor příkonu dávkového ekvivalentu neutronů 
 • LZJ-22 Lokální zobrazovací jednotka
 • RMS Radiační monitorovací systém 

  

Stáhnout PDF

POPTAT U VÝROBCE

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.
Požádejte proto našeho zástupce o potvrzení informací uvedených na této webové stránce.

RU-Mohlo by vás zajímat

Lokální zobrazovací jednotka

Zařízení pro zobrazení naměřených hodnot a signalizaci provozních stavů z radiačních monitorovacích systémů2

RU-Detail

Monitor příkonu dávkového ekvivalentu neutronů

Detektor pro měření příkonu prostorového dávkového ekvivalentu Ḣ*(10) v polích neutronového záření

RU-Detail

Detektory dávkového příkonu gama

Detektory gama pro měření dávkového příkonu nebo příkonu dávkového ekvivalentu

RU-Detail

Radiační monitorovací systém

Modulární systém pro monitorování radiační situace s možností připojení velkého množství detektorů, monitorů, zobrazovacích a signalizačních jednotek

RU-Detail

 • 60
 • ПРОДУКТОВ ДЛЯ
  АТОМНЫХ СТАНЦИЙ
 • 4
 • РАЗЛИЧНЫХ ТИПА
  ГАММА-ОБЛУЧАТЕЛЕЙ
 • 3500+
 • ЕЖЕГОДНЫЙ ОБЪЁМ ПОСТАВОК
  ДЕТЕКТОРОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
+420 516 428 611
Чешская Республика
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


СЕРТИФИКАТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА