Dodáváme vysoce moderní radiační monitorovací systémy pro využití v průmyslu, které spolehlivě detekují ionizující záření a chrání tak bezpečí lidí,  pracovního a životního prostředí a technologií.

Naše zkušenosti sbíráme přímo v praxi.

Sledujeme technologické  a celosvětové trendy a integrujeme je do našich zařízení.

Jako jeden z mála výrobců a dodavatelů radiačních monitorovacích systémů máme přímou zkušenost z údržby a servisu radiačních monitorovacích systémů instalovaných v průmyslových provozech.

Системы радиационного мониторинга для промышленных объектов

Poptat u výrobce

Горячие камеры

Naše dlouholeté konzultační a poradenské činnosti v oblasti kalkulací  stínění a nakládání a manipulace se zdroji ionizujícího záření nám poskytují dostatek zkušeností pro návrhy a výstavbu horkých a polohorkých komor pro práci se zdroji ionizujícího záření pro využití v průmyslu.

Naše horké a polohorké komory jsou vždy navrhovány dle potřeb a požadavků jednotlivých zákazníků. 

Naše zařízení vždy splňují legislativní a místně příslušné normy.

Poptat u výrobce

Pro zajištění služeb a potřeb zákazníků v oblasti likvidaci zdrojů ionizujícího záření máme tým zkušených pracovníků, kteří mají veškeré oprávnění a povolení SÚJB pro zajištění těchto činností.

Disponujeme moderními měřícími zařízeními které sami vyvíjíme a vyrábíme, máme vlastní horkou komoru nezbytnou pro práci se zdroji ionizujícího záření, vlastníme potřebné certifikované přepravní a stínící kontejnery nezbytné pro převoz zdrojů ionizujícího záření.

Dokážeme likvidovat staré ozařovače ze zdroji ionizujícího záření nebo i jednotlivé zdroje ionizujícícho záření samostatně a to jak v tuzemsku tak i v zahraničí.

Вывод из эксплуатации и ликвидация старых источников

Poptat u výrobce

Индивидуальная дозиметрия

Informace o obdržených dávkách ionizujícího záření pracovníků, kteří vstupují do kontrolovaných pásem v průmyslových objektech jsou velmi důležitou informací pro provozovatele těchto zařízení, dozorné orgány, dohlížející osoby a zároveň pro všechny vstupující osoby do těchto vymezených prostor.

Navrhujeme a dodáváme komplexní systémy osobní dozimetrie, které splňují požadavky zákazníků jak po technické, legislativní i ekonomické stránce.

Naše systémy umožnují optimalizaci obdržených dávek a jejich sledování u jednotlivých osob, které vstupují do kontrolovaných pásem v průmyslových objektech.

Электронная система персонального измерения

SEOD-MP Электронная система персонального измерения

Программное обеспечение для регистрации и оценки мониторинга лиц, использующих электронные персональные дозиметры

Detail

Poptat u výrobce

Pro potřeby našich zákazníků z průmyslu máme vyvinuto mnoho typů ručních měřících zařízení pro detekci kontaminace, dávkového příkonu a neutronového toku.

Tyto zařízení slouží k ruční detekci přítomnosti ionizujícího záření, kontaminace nebo neutronového toku na různých místech a provozech v průmyslu.

Naše přenosné a laboratorní přístroje jsou vyvinuty na základě požadavků našich zákazníků.

Переносные и лабораторные устройства

ПОРТАТИВНЫЙ МОНИТОР ПОВЕРХНОСТНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Radcount-3 + SFP-100 ПОРТАТИВНЫЙ МОНИТОР ПОВЕРХНОСТНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Портативный ручной прибор, предназначенный в первую очередь для измерения поверхностного загрязнения.

Detail

ПОРТАТИВНЫЙ МОНИТОР ЗАГРЯЗНЕНИЯ

PAM-100 ПОРТАТИВНЫЙ МОНИТОР ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Портативные ручные приборы для измерения поверхностной активности радионуклидов альфа, бета и гамма

Detail

ПОРТАТИВНЫЙ МОНИТОР ЗАГРЯЗНЕНИЯ

PAM-170 ПОРТАТИВНЫЙ МОНИТОР ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Портативные ручные приборы с сцинтилляционными детекторами без газа. Предназначены для измерения поверхностной активности радионуклидов альфа, бета и гамма

Detail

Poptat u výrobce

Загрязнение персонала и предметов

Pro zamezení šíření kontaminace mimo kontrolované pásmo nebo jiné vymezené prostory v průmyslových objektech slouží monitory kontaminace určené pro měření kontaminace osob a předmětů při výstupu z těchto vymezených prostor.

Máme vyvinuty a instalacemi po celém světě prověřeny  monitory kontaminace celého těla, rukou a nohou, podlah, prádla a několik typů a velikostí monitorů kontaminace předmětů přizpůsobené požadavkům a potřebám našich zákazníků.

Монитор загрязнения рук и ног

HF Монитор загрязнения рук и ног

Мониторы загрязнения рук и ног предназначены для сигнализации загрязнения радионуклидами альфа, бета или гамма на руках, ногах или одежде

Detail

СИГНАЛИЗАТОРЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЛА

FloorScan СИГНАЛИЗАТОРЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЛА

Монитор загрязнения серии “FloorScan” предназначен для измерения поверхностного загрязнения пола альфа, бета и гамма излучающими радионуклидами. Обычно он используется на АЭС, на радиохимических заводах, в научно-исследовательских институтах и т.д.

Detail

ПОРТАЛЬНЫЙ МОНИТОР

Portex-2 ПОРТАЛЬНЫЙ МОНИТОР

Высокочувствительный портальный монитор для определения загрязнения людей.

Detail

МОНИТОРЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ РУК И НОГ

HF-4 МОНИТОРЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ РУК И НОГ

Мониторы загрязнения рук и ног предназначены для сигнализации альфа, бета или гамма загрязнения, которое может присутствовать на руках, ногах или одежде.

Detail

Poptat u výrobce

 • 60
 • ПРОДУКТОВ ДЛЯ
  АТОМНЫХ СТАНЦИЙ
 • 4
 • РАЗЛИЧНЫХ ТИПА
  ГАММА-ОБЛУЧАТЕЛЕЙ
 • 3500+
 • ЕЖЕГОДНЫЙ ОБЪЁМ ПОСТАВОК
  ДЕТЕКТОРОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
+420 516 428 611
Чешская Республика
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


СЕРТИФИКАТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА