Zcela běžně instalujeme a uvádíme do provozu v jaderných elektrárnách v celém světě měřící systémy sloužící k detetekci ionizujícícho záření. Projekty zpravidla začínají tvorbou výkresové dokumentace, pokračují výrobou, certifikaci a licencováním a dodáním požadovaných výrobků a měřících systémů.

V posledním kroku provádíme instalaci a uvádíme měřící systémy do zkušebního i ostrého provozu přímo v jaderných elektrárnách u našich zákazníků v celém světě.

Je pro nás samozřejmostí, že součástí instalace a konečného uvedení do provozu je předání konečné výkresové dokumentace skutečného stavu instalovaného systému, včetně předání kompletní dokumentace prokazující splnění požadovaných normativních a legislativních požadavků kladených na instalované měřící systémy radiační ochrany určené pro jaderné elektrárny .

Pro naše instalace v zahraničí jsme pečlivě vybírali naše servisní smluvní partnery, kteří poskytují našim projektovým manažerům pomoc a podporu u instalací a uvádění do provozu našich měřících systémů v jaderných elektrárnách po celém světě

 • 60+
 • products for
  nuclear power plants
 • 4
 • different type
  of gamma irradiators
 • 3500+
 • annual distribution
  of contamination monitors
+420 516 428 611
The Czech Republic
Svitavska 588, 679 21 Cerna Hora


Certifications and authorisations