V červenci 2019 vypsala Bangladéšská komise pro atomovou energii tendr na dodání zařízení pro monitorování radiace, kterého se VF, a.s. zúčastnila společně s partnerskou firmou. V tendru jsme byli úspěšní a v říjnu 2019 byla podepsána smlouva na dodávku zařízení. 

Dodávka bude zahrnovat zařízení VF (PNM-01, PAM-170C, HF-150 a radiační monitorovací systém včetně  detektorů MDG-08e a lokálních zobrazovacích jednotek LZJ-22). Součástí dodávky jsou přejímací zkoušky za účasti zákazníka ve VF a také instalace, uvedení do provozu a školení pro uživatele v místě instalace.

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění