Projekt „RMS-záměna bezpečnostních modulů RM2300 na konci životnosti“, spočívá v náhradě modulů RM2300 plnících funkce související s jadernou bezpečností, které jsou umístěny v bezpečnostních kabinetech RRMS na obou blokových dozornách radiační kontroly a na centrální dozorně radiační kontroly na BAPP JE Temelín.  Cílem je nahrazení všech modulů, při zachování jejich počtu, způsobu jejich členění, ovládání, zobrazování a napájení. Nové moduly budou plnit stávající funkce v plném rozsahu a navíc budou doplněny o funkce nové.

Součástí realizace projektu je provedení demontážních a montážních prací, zpracování a předání dokumentace a seznámení s funkcemi a vazbami díla pro účely kontroly plnění sjednaných požadavků při zkouškách.

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění