Ve dnech 29. 5. - 1. 6. 2019 se v Černé Hoře v České republice konala II. Mezinárodní konference radiologické ochrany. Konference byla organizována Sdružením inspektorů radiologické ochrany (SIOR). Společnost VF se této akci zúčastnila jako jeden ze sponzorů. Témata obsažená v programu byla zaměřena na otázky týkající se využití ionizujícího záření v medicíně, průmyslu a vědeckém výzkumu. Děkujeme všem účastníkům, kteří se zúčastnili naších přednášek na téma: „Systémy radiační ochrany na pracovištích nukleární medicíny”, „OSL dozimetrie v ČR”, „Monitorování neutronového toku v průmyslu a vědě”.

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění