VF získala významnou a zajímavou zakázku na modernizaci systémů pro monitorování plynných výpustí z jaderné elektrárny Cofrentes ve Španělsku za normálního i havarijního a pohavarijního provozu.

Jaderná elektrárna Cofrentes se nachází v provincii Valencia na východě Španělska. Jedná se elektrárnu typu BWR s jedním varným reaktorem o výkonu 1092 MW.

Součástí  dodávky společnosti VF budou monitory:

 • GEMS-311 pro normální provoz
 • GEMS-413 pro případ havárie

Součástí obou monitorů jsou vzorkovače aerosolů a jódů a monitor vzácných plynů s vhodným měřicím rozsahem.

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění