Bialystock-technologie_nakladani_s_odpadyDodávka radiačního monitorovacího systému a technologie nakládání s kapalnými radioaktivními odpady v Bialystoku

 

Zájem o zlepšení přístupu ke kontrole kapalných výpustí z oddělení nukleární medicíny projevila i fakultní nemocnice v polském Bialystoku.

Naše firma se zapojila do modernizace tamního systému kapalných výpustí už ve fázi projektování. Naši projektanti v souladu s požadavky provozovatele navrhli a vyprojektovali podtlakový systém vymíracích jímek a spolu s ním i automatický systém kontroly a řízení a systém radiační kontroly.

Součástí projektu bylo získání povolení užívání dodané VF technologie  od Státního úřadu jaderné bezpečnosti.

 

Dodané systémy a zařízení

 • Podtlakový systém vymíracích odpadních jímek
 • Monitory kapalných výpustí MAK-201
 • Systém monitorování radiační situace v pracovním prostředí
  • monitory příkonu prostorového dávkového ekvivalentu gama AGM-02
  • lokální zobrazovací jednotky LZJ-22
  • externí signalizační jednotky ASU-50
 • Nadřazený řídicí a databázový systém a software RMS

 

Práce, které jsme na zakázce odvedli, a poskytnuté služby zahrnovaly

 • Návrh systému a zpracování projektové dokumentace
 • Zpracování plánu zajištění radiační ochrany
 • Nákup a výroba zařízení, jeho dodávka a instalace
 • Vývoj a implementace řídicího softwaru
 • Vyzkoušení systému a uvedení do provozu
 • Odborné zaškolení personálu

 

 

 

CHCI POSLAT DALŠÍ REFERENCI

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění