Dohled nad radiační ochranou

Zakázka je realizována také na pracovištích Porodnice a Dětská nemocnice.
Při realizaci zakázky zajišťujeme pro všechna pracoviště se zdroji IZ, která jsou provozována ve FN Brno dohled nad radiační ochranou. Činnost zahrnuje především:

 • Zpracování veškeré dokumentace potřebné pro povolení SÚJB a vyplývající z platné legislativy (hlavně „Atomového zákona")
 • Provádění zkoušek provozní stálosti na vybraných ZIZ
 • Vedení evidence osobních dávek z filmové dozimetrie a doplňkové osobní dozimetrie
 • Monitorování radiační situace na pracovištích
 • Příprava pracovišť na kontrolní inspekce SÚJB a aktivní účast při těchto inspekcích
 • Pravidelná školení pracovníků o zásadách radiační ochrany
 • Vedení záznamů a hlídání termínů vyplývajících pro pracoviště ze schválených Programů zabezpečování jakosti

Veškeré činnosti byly prováděny na základě smluvního vztahu.

Za plnění povinností dohlížejícího pracovníka ve FN Brno nese společnost VF, a.s. přímou odpovědnost.

 

 

 

CHCI POSLAT DALŠÍ REFERENCI

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění