Dodávka zařízení Metrologické laboratoře SSDL pro Tureckou agenturu pro atomovou energii (TAEK)

 

S projektem výstavby první jaderné elektrárny v Turecku vyvolal potřebu rozšířit možnosti a navýšit kapacitu infrastruktury sloužící k metrologickým výkonům na měřidlech veličin ionizujícího záření. Odpovědnou institucí za tuto oblast je Turecká agentura pro atomovou energii (TAEK) – v Turecku v současné době jediná autorita na poli jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a metrologie ionizujícího záření.

Pro tuto agenturu jsme ve spolupráci s německým partnerem PTW-Freiburg vybudovala komplex kalibračních laboratoří sekundárního etalonu veličin ionizujícího záření.

 

V rámci zakázky jsme vyrobili a dodali standardní zařízení a systémy

 • Ozařovač vysokých dávek gama TERABALT T100 s uzavřeným radionuklidovým zářičem Co-60 o aktivitě cca 250 TBq
 • Ozařovač OG-8 s radionuklidovými zářiči Cs-137, Co-60, Am-241
 • Zabezpečovací a kamerový systém
 • Systém monitorování radiační situace na pracovištích

 

Kromě toho jsme pro tento projekt vyvinuli, vyrobili a dodali následující systémy

 • Panoramatický gama ozařovač PGI-01 s kruhovým ozařovacím stolem, včetně uzavřeného radionuklidového zářiče Cs-137 o aktivitě 185 GBq
 • Kompletní neutronová kalibrační laboratoř s ozařovačem NI-08, jedním radionuklidovým zářičem Am-Be o aktivitě 185 GBq, ozařovacím stolem a čtyřmi kalibračními lavicemi CB-50 v křížovém uspořádání
 • Integrovaný datový a řídicí systém včetně nového SW pro řízení technologie celé laboratoře a sběr, zpracování a vyhodnocování veškerých metrologických dat (DARS)

 

Koncovému uživateli jsme spolu s dodávkou zařízení poskytli služby, související s realizací zakázky

 • Odborné konzultace v oblasti metrologie ionizujícího záření
 • Příprava prováděcího projektu
 • Provedení přejímacích zkoušek v závodě zhotovitele
 • Instalace a provedení přejímacích zkoušek v sídle koncového uživatele
 • Odborné zaškolení obsluhujícího personálu koncového uživatele

 

 

 

CHCI POSLAT DALŠÍ REFERENCI

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění