Dodávka vybavení metrologické laboratoře do Běloruska (projekt Evropské komise)

 

Mezinárodní pomoc EU v oblasti právních norem a technické podpory na zajištění radiační ochrany a havarijní připravenosti přinesla zakázku na nové kompletní zařízení kalibrační laboratoře dozimetrických přístrojů gama záření pro Institut požární bezpečnosti při Ministerstvu pro mimořádné situace Běloruské republiky.

Projekt jsme zrealizovali v následujícím rozsahu dodávek a služeb.

 

Dodávky zařízení

 • Automatický, dálkově ovládaný ozařovač OG-8
 • Automatický zabezpečovací systém ozařovny pro ochranu personálu před nežádoucím působením ionizujícího záření
 • Sada uzavřených radionuklidových zářičů (URZ) Cs-137 o celkové aktivitě přesahující 50 TBq
 • Automatická, dálkově ovládaná kalibrační lavice KL3D-50
 • Vzdálený řídicí panel s řídicí softwarovou aplikací DARS

 

Služby

 • Zpracování prováděcího projektu
 • Dozor nad instalací systému
 • Provedení přejímacích zkoušek a uvedení do provozu
 • Certifikace zařízení a podpora koncového uživatele v licenčním řízení
 • Odborné zaškolení personálu

 

 

 

CHCI POSLAT DALŠÍ REFERENCI

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění