Dodávka technologie horké komory pro práci se zdroji ionizujícího záření pro společnost Izotop Kyjev (Ukrajina)

VF úspěšně zúčastnila výběrového řízení a podepsala smlouvu na dodávku technologie horké komory pro práci se zdroji ionizujícího záření, která je budována v Kyjevě na Ukrajině. Součástí projektu na vybudování pracoviště pro nakládání s uzavřenými radionuklidovými zdroji (horké komory) bylo vypracování projektu a také instalace a uvedení do provozu celé technologie na daném pracovišti.

Rozsah prováděných prací zahrnoval projekční činnosti včetně výpočtů biologického stínění a zajištění statiky budovy, stavební úpravy, dodávka a montáž technologie horké komory (průzor z olovnatého skla, posuvné dveře s pracovními stoly, speciální manipulátory, jeřáby aj.), dodávka radiochemické laboratoře a měřicí techniky, komplexní vyzkoušení, zaškolení obsluhy a uvedení pracoviště do provozu.


CHCI POSLAT DALŠÍ REFERENCI

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění