Dodávka systému pro monitorování tricia a uhlíku v plynných výpustech Južnoukrajinské jaderné elekrárny

 

V ukrajinských jaderných elektrárnách bilanční monitorování aktivity tritia a uhlíku-14 v plynných výpustech z ventilačních komínů nebyla v minulosti systémově řešená.

Se zlepšujícím se přístupem ke kontrole výpustí a ochraně životního prostředí ze strany provozovatelů ukrajinských jaderných elektráren se této oblasti začala věnovat náležitá pozornost.

K řešení problematiky rozšíření systému radiační kontroly plynných výpustí o monitorování tritia a uhlíku-14 jsme přispěli jedním kompletním projektem na Južnoukrajinské jaderné elektrárně.

Předmětem dodávky bylo kompletní zařízení pro vzorkování, laboratorní přípravu vzorků a měření aktivity ve vzorcích.

 

Dodaná zařízení a vybavení

 • Vzorkovače tritia a uhlíku-14 řady V3H14C – 8 kompletů
 • Desorbční jednotka DJ-500 – 1 ks
 • Laboratorní radiometr/spektrometr pro analýzu vzorků metodou kapalné scintilace – 1 ks
 • Přístrojové vybavení radiochemické laboratoře
 • Laboratorní sklo a nádobí, laboratorní pomůcky
 • Sorbenty, scintilační koktejly a další chemikálie

 

Služby a dokumentace

 • Podklady pro projektování
 • Metodiky přípravy a vyhodnocení kapalných vzorků
 • Certifikace systému na Ukrajině a metrologické zajištění projektu
 • Provedení přejímacích zkoušek
 • Dohled nad instalací a uváděním do provozu
 • Zaškolení operátorů a personálu laboratoře

Uvedením systému do provozu si zákazník splnil jeden z úkolů zaměřených na zvyšování bezpečnosti provozu jaderné elektrárny a kontroly dopadů provozu na životní prostředí.

 

 

 

CHCI POSLAT DALŠÍ REFERENCI

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění