Dodávka systému Free release pro slovenskou jadernou elektrárnu Bohunice

 

V rámci projektu  C10 – Uvolňování materiálů pocházejících z vyřazování jaderné elektrárny V1 do životního prostředí (tzv. Free Release) jsme dodali do jaderné elektrárny Jaslovské Bohunice Free release monitor určený pro uvolňování potenciálně radioaktivního odpadu z odstaveného jadernéh obloku V1.

Projekt byl zrealizován za podpory EBRD.

 

Rozsah dodávek

 • Stacionární velkokapacitní měřicí komora FRM-02C se scintilačními detektory, HPGe detektorem a spektrometrickou sestavou – pro uvolňování kovového odpadu ve standardních kontejnerech
 • Stacionární gama spektrometrický systém FRM-06 s NaI(Tl) detektory – pro uvolňování sypkých materiálů ve velkoobjemových kontejnerech
 • Mobilní gama spektrometrický měřicí systém pro uvolňování stavebních konstrukcí vcelku (měření „in-situ“)
 • Ruční monitory povrchové kontaminace řady PAM-100
 • Laboratorní gamaspektrometrická sestava s HPGe detektorem - pro měření vzorků a stanovení radionuklidových vektorů při charakterizaci objektů
 • Technické prostředky k identifikaci obalových souborů a objektů
 • Systém ke zpracování, archivaci a prezentaci dat

 

Rozsah prací

 • Demontáž stávající technologie a stavební úpravy místa instalace
 • Vývoj nových zařízení, zpracování projektové a výrobní dokumentace
 • Stavební práce, nákup a výroba zařízení
 • Certifikace zařízení
 • Dodávka zařízení na místo a jeho instalace
 • Provedení přejímacích zkoušek a uvedení do provozu
 • Poskytnutí technické podpory koncovému uživateli při licenčním řízení
 • Zpracování uživatelské dokumentace, včetně návrhu a zpracování metodik a procedur na uvolňování materiálů
 • Odborné zaškolení personálu

 

Místem realizace projektu byla jaderná elektrárna V1 Jaslovské Bohunice a Středisko pro zpracování radioaktivních odpadů Jaslovské Bohunice.

Hlavní přínos projektu pro koncového uživatele spočívá v nabytí licencovaných zařízení pro měření velmi nízkých úrovní aktivity gama, zprošťování stavebních konstrukcí, demontované technologie a dalších materiálů od regulační kontroly a jejich uvolňování do životního prostředí.

 

 

 

CHCI POSLAT DALŠÍ REFERENCI

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění