Dodávka systému Free release pro litevskou jadernou elektrárnu Ignalina

 

Naše společnost, která jako leader konsorcia českých firem a generální dodavatel koordinovala realizaci výstavby provozu na měření aktivity materiálů pro jejich uvolnění do životního prostředí (projekt B10). Provoz jsme zbudovali přímo v areálu Ignalinské jaderné elektrárně. Skrz budovu provozu mají projít všechny pevné odpady pocházející právě z likvidace jaderných bloků elektrárny a určené k recyklaci.

Veškerý pevný odpad pocházející z likvidace jaderné elektrárny určený k uvolnění, prochází naším měřícím zařízením.

 

Rozsah dodávek

 • Budova provozu a systémy budovy
 • Automatický měřicí systém celkové aktivity gama pevných odpadů – velkoobjemová stíněná měřicí komora FRM-02B se scintilačními detektory
 • Automatický gama spektrometrický měřicí systém – stíněná měřicí komora se třemi HPGe detektory
 • Mobilní gama spektrometrický měřicí systém pro měření kusů nadměrných velikostí – 2 mobilní gama spektrometry s HPGe detektory
 • Manipulační zařízení (jeřáb, vysokozdvižný vozík), transportní a měřicí kontejnery a sudy
 • Ruční monitory povrchové kontaminace
 • Příslušenství a náhradní díly

Nedílnou součástí díla bylo i zpracování kompletní projektové a průvodní technické dokumentace, tvorba metodik a návrh procedur pro uvolňování materiálů do životního prostředí, povolovací řízení na stavbu jaderného objektu a následně i provoz budovy a technologie, provedení zkoušek PKV a KV a předání celého díla k užívání.

 

 

CHCI POSLAT DALŠÍ REFERENCI

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění