Dodávka systému Free release pro bulharskou jadernou elekrárnu Kozloduy

 

Jaderná elektrárna Kozloduy pořídila náš monitor odpadů FRM-02. Dodávku jsme uskutečnili ve spolupráci s německým partnerem Umwelt- und Ingenieurtechnik GmbH, Dresden. Projekt byl financován z fondu KIDSF spravovaného EBRD.

VF Free Release monitor řady FRM-02  obsahoval velkoobjemovou stíněnou měřicí komoru vybavenou 32 plastickými scintilátory pro detekci gama záření. O uvolnění materiálu rozhodoval monitor ještě na základě měření celkové aktivity kritického radionuklidu (Cs-137, nebo Co-60). Propustnost monitoru činila 15 tun materiálu za pracovní směnu.

Po několikaletém provozu zařízení po změnách v bulharské legislativě jsme později zařízení FRM-02 na objednávku koncového uživatele ještě zmodernizovali a do software na uvolňování odpadů jsme implementovali radionuklidové vektory a výpočty radionuklidově specifické aktivity materiálu.

 

 

 

CHCI POSLAT DALŠÍ REFERENCI

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění