Dodávka a instalace neutronového ozařovače a spektormetru rychlých neutronů pro Centrum výzkumu Řež

 

Dodávka vybavení byla realizována pro Centrum výzkumu Řež, kde se provádí testy radiační odolnosti materiálů a komponent zařízení, aby se prokázala jejich provozuschopnost v extrémních podmínkách. 

V rámci zakázky byl dodán:

 • Ozařovač neutronů
 • Aparatura pro měření spektra rychlých neutronů v rozsahu 0,5-10MeV.

 

Zařízení NGA-01 (osazené kartou FD-17) bylo dodáno s 2ks sond typu Stielben 10x10mm a 45x45mm pro různé rozsahy toků neutronů.

Zařízení NGA-01 je chráněno patentem č. 307166 uděleného Úřadem pro průmyslové vlastnictví ČR.

 

  

  

Chci poslat další reference

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění