Dodávka experimentálního gama ozařovače Cs-137 pro CERN

 

GIF++ ve výzkumném pracovišti CERN je navržena v souladu s požadavky experimentů v LHC (Velký hadronový urychlovač - největší a nejsilnější urychlovač částic na světě) a dalších potenciálních uživatelů. Stanice GIF++ bude také využita k testování reakcí muonových detektorů sLHC (super LHC) v náročném prostředí silného záření gama na pozadí.

Ozařovač se zdrojem Cs-137 vyrobený společností VF pro stanici GIF++ poskytne homogenní gama záření na vertikálním povrchu přibližné šířky 7,5 m a 4 m výšky při vzdálenosti 5 m skrze přední část zářiče. Sekundární kolimátor umístěný v opačném směru poskytne kulově nekorigovaný bod o přibližně 2,6 m ve vzdálenosti 7 m. 

 

 

 

 

CHCI POSLAT DALŠÍ REFERENCI

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění