Dodávka 3 horkých komor pro Centrální úložiště radioaktivních odpadů Vector v Černobylské zóně

 

Za několik let po černobylské jaderné havárii přijímá Ukrajina novou strategii nakládání s radioaktivními odpady (RAO). Ta počítá s jedním centrálním úložištěm v Černobylské zóně, kam mají být postupně svezeny veškeré radioaktivní odpady z celé Ukrajiny. Plnění cílů stanovených novou strategií si vyžádá rozšíření infrastruktury a navýšení kapacit provozů pro nakládání s radioaktivními odpady a jejich trvalé uložení v Černobylské zóně.

Jedním z prvních nově vybudovaných objektů na ukládání RAO v Černobylské zóně je Centrální úložiště expirovaných radionuklidových zdrojů ionizujícího záření. Generálním dodavatelem byla ukrajinská stavební firma, které jsme pro tento objekt dodali zařízení a systémy pro komplex 3 horkých komor a skladovací haly zdrojů ionizujícího záření.

 

Rozsah dodávek

Speciální zařízení horkých komor

 • Stínicí okna s radiačně odolnými skly
 • Vnitřní oblicovka z nerezové oceli
 • Pracovní stoly s prostupy pro podávání kontejnerů dovnitř horkých komor
 • Stíněné zásobníky pro dočasné přechovávání zdrojů ionizujícího záření
 • Zdvihací zařízení uvnitř horkých komor
 • Ventilační systém horkých komor s filtrací

 

Pomocné systémy a zařízení

 • Systém monitorování radiace při technologickém procesu uvnitř horkých komor (sondy dávkového příkonu gama SDG-04, lokální jednotky zpracování signálů LVJ-02, externí signalizační jednotky ASU-50)
 • Systém monitorování radiační situace v pracovním prostředí horkých komor, skladu a přilehlých místností (sondy příkonu prostorového dávkového ekvivalentu gama MDG-04e, sondy příkonu prostorového dávkového ekvivalentu neutronů MDN-01, lokální zobrazovací jednotky LZJ-22, externí signalizační jednotky ASU-50, nadřazený řídicí a databázový systém a software RMS)
 • Autonomní přístroje pro kontrolu zdrojů ionizujícího záření
 • Autonomní a ruční přístroje pro kontrolu a měření kontaminace ovzduší, předmětů a osob (PAM-100A, PAM-100C, CPM-300, FCM-02 s ruční sondou SFP-100C, HF-150, PNM-01, SND-01, Radcount-2, Radcount-2S, VOPV-12)

 • Spektrometrický systém pro identifikaci zdrojů – stanovení radionuklidu a měření jeho aktivity
 • Kamerový monitorovací systém technologického procesu uvnitř horkých komor
 • Integrované řídicí panely na pracovišti operátorů, systém kontroly a řízení a signalizace.

 

 

Rozsah prací a služeb

 • Instalace manipulátorů
 • Vývoj zařízení a zpracování výrobní dokumentace
 • Vypracování projektové dokumentace k systémům naší části dodávek
 • Revize kompletní projektové dokumentace a technická podpora při jejím schvalování
 • Nákup a výroba zařízení, dodávka na místo
 • Instalace a odzkoušení zařízení a systémů
 • Poskytnutí uživatelské dokumentace a dokumentace skutečného stavu k dodaným systémům a zařízením
 • Uvedení systémů a zařízení do provozu
 • Odborné zaškolení personálu koncového uživatele

Zmiňované 3 horké komory již teď slouží k vyjímání zdrojů ionizujícího záření ze stínicích bloků, jejich třídění a ukládání do úložných kontejnerů. Skladovací hala je určena pro trvalé uložení kontejnerů s těmito zdroji.

 

 

 

CHCI POSLAT DALŠÍ REFERENCI

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění