Zdravotnictví

Více jak 25 let našich zkušeností promítáme do systémů radiační ochrany pro radiologická pracoviště.

Poskytujeme služby, konzultace a  specializovaná měření.

Pro pracoviště ve zdravotnictví dodáváme monitorovací systémy a systémy pro měření osobních dávek pracovníků.

 

 

...

Dodávka radiačního monitorovacího systému pro Protonové centrum

Dodávka a instalace monitorovacího systému pro měření gama a neutronů u urychlovače včetně kompletního radiačního monitorovacího systému pro pracoviště nukleární medicíny.

Detail

...

Měření kapalných radioaktivních odpadů v Bialystoku

Projekt, dodávka a instalace systému vymíracích jímek pro fakultní nemocnici v Bialystoku v Polsku. Součástí projektu bylo i zajištění povolení k užívání technologie pro běžný provoz.

Detail

...

Likvidace raditerapeutických ozařovačů

Likvidace 3 ks terapeutických ozařovačů na Radioterapeutické klinice FNsP Ostrava

Detail

...

Informační systém ZPS

Dodávka informačního systému ZPS pro provádění, vyhodnocování, plánování a archivaci zkoušek provozní stálosti v lékařské RTG diagnostice

Detail

...

Systém elektronické osobní dozimetrie, verze MP

Dodávka systému SEOD-MP pro operativní sledování a vyhodnocování radiační zátěže osob pohybujících se v kontrolovaných pásmech nemocnic

Detail

...

Dohled nad radiační ochranou

Zajištění dohledu nad radiační ochranou na pracovištích se zdroji ionizujícího záření na radiologických pracovištích ve Fakultní nemocnici Brno

Detail

Napište si o další reference

Napiště prosím správný matematický výsledek výrazu (10 + 5)*2

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění