Radioaktivní odpady

Po celém světě realizujeme projekty zaměřené na měření a charakterizaci radioaktivního odpadu a likvidaci zdrojů ionizujícího záření.

Ve střední a východní Evropě jsme leadery na trhu v oblasti free release .

 

 

...

Dodávka systému Free release pro jadernou elektrárnu Ignalina

Systém pro uvolňování odpadů do životního prostředí včetně výstavby nové budovy. Hlavními prvky byly "total gamma FRM" a spektrometrický systém pro měření odpadů.

Detail

...

Dodávka systému Free release pro jadernou elektrárnu Kozloduy

Vývoj, výroba a dodávka FRM monitoru pro uvolňování odpadů do životního prostředí.

Detail

...

Dodávka systému Free release pro jadernou elektrárnu Bohunice

Dodávka licencovaného zařízení pro měření velmi nízkých úrovní aktivity gama. Zařízení slouží k měření demontované technologie včetně stavebních prvků.

Detail

...

Dodávka 3 horkých komor pro Centrální úložiště radioaktivních odpadů Vector v Černobylské zóně

Dodávka systému radiační kontroly a 3 horkých komor, které  slouží především k vyjímání zdrojů ionizujícího záření ze stínicích bloků, jejich třídění a ukládání do úložných kontejnerů.

Detail

...

Dodávka monitorů radioaktivního odpadu pro jadernou elektrárnu Atucha, Argentina

Dodávka monitoru radioaktivního odpadu WAM-202 pro spektrometrickou charakterizaci nízko a středně aktivního odpadu včetně systému pro měření dávkového příkonu na povrchu sudu. 

Detail

Napište si o další reference

Napiště prosím správný matematický výsledek výrazu (10 + 5)*2

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění