V průběhu října byla podepsána subdodavatelská smlouva na dodávku RMS pro laserové centrum v Dolních Břežanech. Naše společnost dodala RMS systémem zahrnující speciální indikátory radiace zabezpečující kontrolu prostředí a osob při provozu unikátních laserových generátorů. Dále byly předány monitory dávkových příkonů MDG a monitory neutronů typu MDN-01 včetně zobrazovacích panelů. Provedení sond je na vybraných místech realizováno ve vysoké odolnosti EMC a EMP. Na dodávce spolupracujeme se společností Nuvia a Crytur.
 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění