Monitory FRM-06 jsou určeny pro měření aktivity a analýzu radionuklidů, které se mohou vyskytovat v odpadním materiálu jako hlína, stavební suť, drcený beton apod. Jde o technologii umožňující monitorovat záření gama v materiálu uloženém ve standardně používaných nákladních kontejnerech. Výhodou je vysoká propustnost linky.
Na základě výsledků měření je možno rozhodnout zda je materiál určen k uvolnění do životního prostředí, k dekontaminaci, nebo k uložení jako radioaktivní odpad.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

 • FRM-02 Moniotory pro uvolňování do životního porstředí
 • FRM-24 Moniotory pro uvolňování do životního porstředí
 • WAM Monitory odpadů
 • MCM-300  Signalizátor kontaminace předmětů a materiálu
 • HF Monitor kontmainace rukou a nohou
 • PAM-170 Přenosný monitor kontaminace

 

Stáhnout PDF

POPTAT U VÝROBCE

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.
Požádejte proto našeho zástupce o potvrzení informací uvedených na této webové stránce.

Mohlo by vás zajímat

Monitor pro uvolňování do životního prostředí

Zařízení pro uvolňování materiálů do životního prostředí. Vhodné pro decommisioning jaderných elektráren

Detail

Monitor pro uvolňování materiálů do životního prostředí

Monitorovací zařízení k měření aktivity radionuklidů v odpadních materiálech před jejich uvolněním do životního prostředí. Zařízení je určeno pro menší objemy materiálů

Detail

Monitor pro charakterizaci odpadů

Monitor s pevným kolimátorem pro radionuklidovou charakterizaci radioaktivně kontaminovaných odpadů uložených ve standardních sudech

Detail

Monitor odpadů

Monitor je určen pro kvantitativní a kvalitativní charakterizaci radioaktivních odpadů. Lze použít také při uvolňování odpadů do životního prostředí.

Detail

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění