Detektor je určen pro měření přítomnosti gama radionuklidů v technologických okruzích jaderných zařízení.

Detektor se skládá z:

 • Detektoru GD-52, jehož základem je gama detektor NaI(Tl) 2,5“ × 2,5“ (správnou funkčnost detektoru možno kontrolovat pomocí vestavěné testovací LED),
 • Jednotky sběru a zpracování dat RPU-12 s jedním 1024 kanálovými analyzátory (MCA) pro vyhodnocení dat z detektoru.

Jednotka RPU určuje sumární objemovou aktivitu gama radionuklidů v kapalině protékající potrubím.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

 • LAD-07 Detektor aktivity kapalin
 • LAD-08 Detektor aktivity kapalin
 • LAD-64 Detektor aktivity kapalin
 • LAD-66 Detektor aktivity kapalin

 

Stáhnout PDF

POPTAT U VÝROBCE

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.
Požádejte proto našeho zástupce o potvrzení informací uvedených na této webové stránce.

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění