Detektor je určen pro měření přítomnosti radionuklidu 132I v chladivu primárního okruhu jaderného reaktoru, který se do chladiva uvolňuje pouze v případě netěsnosti palivových článků. Při měření objemové aktivity se využívá vlastnosti 132I, který při rozpadu emituje do okolí dva fotony gama o energiích 667 a 772 keV. Tyto fotony jsou detekovány současně 2 protilehlými detektory GD-52, mezi kterými je v trubce vedena měřená kapalina.

Detektor se skládá z:

 • 2 detektorů GD-52, jehož základem je gama detektor NaI(Tl) 2,5“ x 2,5“ (správnou funkčnost detektoru možno kontrolovat pomocí vestavěné testovací LED),
 • Sendvičového stínění GD-52 (olovo, cín, měď) v blízkosti potrubí s měřenou kapalinou,
 • Nerezového chladiče GD-52, kterým protéká chladicí kapalina (zajišťuje nepřekročení povolené pracovní teploty detektoru),
 • Jednotky sběru a zpracování dat RPU-12 se dvěma 1024 kanálovými analyzátory (MCA) pro vyhodnocení dat z detektorů.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

 • LAD-07 Detektor aktivity kapalin

 

 

Stáhnout PDF

POPTAT U VÝROBCE

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.
Požádejte proto našeho zástupce o potvrzení informací uvedených na této webové stránce.

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění