Systém vymíracích nádrží je instalován na výstup z gravitační nebo podtlakové kanalizace a je určen pro:

·      shromažďování radioaktivních odpadních vod do nádrží,

·      jejich zadržení do doby, než se radioaktivním rozpadem sníží jejich aktivita pod zákonnou limitní uvolňovací úroveň,

·      jejich vypuštění do kanalizace včetně evidence bilancí aktivit vypuštěných radioizotopů.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

 • MDG-04 Detektor dávkového příkonu
 • RDU-22 Vyhodnocovací a signalizační jednotka 
 • ASU-50 Signalizační jednotka
 • HF Monitor kontaminace rukou a nohou
 • PAM Přenosné monitory kontaminace
 • FCM-11 Monitor kontaminace

 

 

Stáhnout PDF

POPTAT U VÝROBCE

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.
Požádejte proto našeho zástupce o potvrzení informací uvedených na této webové stránce.

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění