Signalizátory SIM-101 jsou určeny pro kontrolu a signalizaci kontaminace malých předmětů radioaktivními látkami. Monitory typu SIM-101G měří kontaminaci gama, monitory typu SIM-101F měří kontaminaci beta a gama.

Jsou navrženy zejména pro použití v jaderných zařízeních, kde zabraňují vynášení kontaminovaných předmětů z kontrolovaných pásem. 

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

 • SIM-27 Signalizátor kontaminace předmětů
 • DCM-300 Signalizátor kontaminace dokumentů
 • MCM-300 Monitor kontaminace předmětů a materiálů
 • ASU-50 Signalizační jednotka
 • HF Monitory kontaminace rukou a nohou
 • HF-4 Monitory kontaminace rukou a nohou 
 • ExitScan-2 Monitory kontaminace osob
 • PAM-100 Přenosné monitory kontaminace
 • PAM-170 Přenosné monitory kontaminace
 • PAM-525 Přenosný monitor kontaminace
 • FCM-11 Monitor kontaminace
 • SFP-100 Ruční sonda kontaminace

 

 

Stáhnout PDF

POPTAT U VÝROBCE

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.
Požádejte proto našeho zástupce o potvrzení informací uvedených na této webové stránce.

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění