Přípravek pro přebíjení zdrojů ionizujícího záření SRT-01 je zařízení určené na výměnu zdrojů IZ v ozařovačích OG-8 a GI-06 instalovaných v kalibrační laboratoři.

Sada SRT-01 se skládá z následujících dílů:

 • Kontejner STC-40
 • Přepravní a manipulační plošina
 • Podpěrný sloup s nosnou plošinou
 • 2 kamery
 • Přenosná řídící skříň
 • Ovládací PC a software

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

 • GI-06 Gama ozařovač
 • OG-8 Gama ozařovač
 • PO-02 Obalový soubor

 

 

Stáhnout PDF

POPTAT U VÝROBCE

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.
Požádejte proto našeho zástupce o potvrzení informací uvedených na této webové stránce.

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění