Typickým využitím jsou analýzy nízkoaktivního a středně aktivního odpadu určeného k uložení na úložišti. Sofistikovaný vyhodnocovací software WAMIS umožňuje vyhodnocení celkové aktivity v sudu včetně její distribuce v sudu.

Společnost VF vyrábí 3 základní řady monitorů WAM:

 • řada WAM-200: segmentový gama skener (SGS), který určuje rozložení aktivity radionuklidů v materiálu v sudu až v 9 vertikálních segmentech
 • řada WAM-300: segmentový gama skener, který určuje rozložení aktivity radionuklidů a hustoty materiálu v sudu až v 9 vertikálních segmentech
 • řada WAM-400: tomografický gama skener (TGS), který určuje rozložení aktivity radionuklidů a hustoty materiálu v jednotlivých částech sudu

Monitory řady WAM-300 a WAM-400 navíc obsahují prozařovač s uzavřeným radionuklidovým zářičem, který umožní provádět korekce na nehomogenní rozložení materiálu v sudu. Standardně se používá Eu-152, v případě potřeby lze použít i jiný, například Se-75.

Vzhledem k variabilním požadavkům zákazníků na měření různých typů a velikostí sudů, různých aktivit odpadů v sudech, různým požadavkům na manipulaci se sudy, atp., je možné monitory WAM upravit zákazníkům na míru.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

 • MK-30P Měřící komora
 • HF Monitor kontaminace rukou a nohou
 • PAM-170 Přenosný monitor kontaminace
 • MDG-12S Monitor dávkového příkonu
 • RMS Radiační monitorovací systém

Stáhnout PDF

POPTAT U VÝROBCE

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.
Požádejte proto našeho zástupce o potvrzení informací uvedených na této webové stránce.

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění