Monitor FRM-24 je určen pro měření aktivity radionuklidů, které se mohou vyskytovat v materiálu uvolňovaném do životního prostředí. Monitor umožňuje monitorovat záření gama v materiálu, který projde měřicím tunelem.

Na základě výsledků měření měrné aktivity a rozložení odezvy na detektorech lze rozhodnout, zda může být materiál uvolněn do životního prostředí.
FRM-24 se skládá z následujících základních částí:

 • Nakládací válečková plošina s integrovanou váhou
 • Měřící komora:
  • 4x plastický scintilační detektor
  • Olověné stínění tloušťky 50 mm
  • Vnitřní nerezový plášť
  • Posuvný pás s elektrickým pohonem
  • Řídící jednotka s LED monitorem
  • Optická signalizace stavu monitoru a měření
 • Vykládací válečková plošina

 SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

 • WAM Monitory odpadů
 • FRM-02 Moniotory pro uvolňování do životního porstředí
 • HF Monitor kontmainace rukou a nohou
 • PAM-100 Přenosný monitor kontaminace
 • PAM-170 Přenosný monitor kontaminace
 • FCM-11 Signalizátor kontaminace

Stáhnout PDF

POPTAT U VÝROBCE

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.
Požádejte proto našeho zástupce o potvrzení informací uvedených na této webové stránce.

Mohlo by vás zajímat

Zařízení pro uvolňování velkoobjemových materiálů

Komplexní monitorovací zařízení k měření aktivity radionuklidů v odpadních materiálech uložených ve standardních kontejnerech nákladních vozidel.

Detail

Monitor pro uvolňování do životního prostředí

Zařízení pro uvolňování materiálů do životního prostředí. Vhodné pro decommisioning jaderných elektráren

Detail

DE-Monitor pro charakterizaci odpadů

Monitor je určen pro kvantitativní a kvalitativní charakterizaci radioaktivních odpadů. Používá se při uvolňování odpadů do životního prostředí

Detail

Monitor pro charakterizaci odpadů

Monitor s pevným kolimátorem pro radionuklidovou charakterizaci radioaktivně kontaminovaných odpadů uložených ve standardních sudech

Detail

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontamiance
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění