Monitor MCM-300 je možné využít zejména jako monitor kontaminace předmětů zabraňující vynášení kontaminovaných předmětů z kontrolovaných pásem nebo jako monitor pro uvolňování materiálu doživotního prostředí z likvidovaných jaderných zařízení.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

 • SIM Signalizátory kontaminace drobných předmětů
 • ASU-50 Signalizační jednotka
 • HF Monitor kontaminace rukou a nohou
 • ExitScan-2 Monitor kontaminace osob
 • PAM-100 Přenosný monitor kontaminace
 • PAM-170 Přenosný monitor kontaminace
 • PAM-525 Přenosný monitor kontaminace
 • FCM-11 Monitor kontaminace
 • SFP-100 Ruční sonda kontaminace

 

  

Stáhnout PDF

POPTAT U VÝROBCE

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.
Požádejte proto našeho zástupce o potvrzení informací uvedených na této webové stránce.

Mohlo by vás zajímat

Lokální zobrazovací jednotka

Zařízení pro zobrazení naměřených hodnot a signalizaci provozních stavů z radiačních monitorovacích systémů2

Detail

Monitor příkonu dávkového ekvivalentu neutronů

Detektor pro měření příkonu prostorového dávkového ekvivalentu Ḣ*(10) v polích neutronového záření

Detail

Detektory příkonu gama

Detektory pro měření kermového příkonu nebo příkonu dávkového ekvivalentu gama.

Detail

Radiační monitorovací systém

Modulární systém pro monitorování radiační situace s možností připojení velkého množství detektorů, monitorů, zobrazovacích a signalizačních jednotek

Detail

Signalizační jednotka

Signalizační jednotka, která spolehlivě zajišťuje zřetelnou vizuální i akustickou signalizaci překročení signalizačních úrovní

Detail

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění