Monitor je určen pro měření přítomnosti gama radionuklidů v technologických okruzích jaderných zařízení v případě havárie, či po havárii.

Monitor se skládá z:

 • detektoru, jehož základem je scintilační gama detektor NaI(Tl) Ø 1“ × 1“,
 • olověného kolimátoru o tloušťce 10 mm,
 • kontrolního a stabilizačního zdroje ionizujícího záření 137Cs o aktivitě 16 kBq,
 • jednotky sběru a zpracování dat RPU-04 s jedním 1024kanálovým analyzátorem pro vyhodnocení dat z detektoru.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

 • LAD-07 Zařízení pro měření aktivity kapalin
 • LAD-08 Zařízení pro měření aktivity kapalin
 • LAD-64 Zařízení pro měření aktivity kapalin
 • LAD-66 Zařízení pro měření aktivity kapalin
 • LAD-44 Zařízení pro měření aktivity kapalin
 • LAM-561 Monitor aktivity kapalin

 

 

Stáhnout PDF

POPTAT U VÝROBCE

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.
Požádejte proto našeho zástupce o potvrzení informací uvedených na této webové stránce.

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění