Monitor je určen pro měření přítomnosti gama radionuklidů v technologických okruzích jaderných zařízení v případě havárie, či po havárii.

Monitor se skládá z:

  • detektoru, jehož základem je scintilační gama detektor NaI(Tl) Ø 1“ × 1“,
  • olověného kolimátoru o tloušťce 10 mm,
  • kontrolního a stabilizačního zdroje ionizujícího záření 137Cs o aktivitě 16 kBq,
  • jednotky sběru a zpracování dat RPU-04 s jedním 1024kanálovým analyzátorem pro vyhodnocení dat z detektoru.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

  • LAD-07 Zařízení pro měření aktivity kapalin
  • LAD-08 Zařízení pro měření aktivity kapalin
  • LAD-64 Zařízení pro měření aktivity kapalin
  • LAD-66 Zařízení pro měření aktivity kapalin
  • LAD-44 Zařízení pro měření aktivity kapalin
  • LAM-561E Monitor aktivity kapalin

 

 

Stáhnout PDF

POPTAT U VÝROBCE

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.
Požádejte proto našeho zástupce o potvrzení informací uvedených na této webové stránce.

  • 60+
  • Produktů pro
    jaderné elektrárny
  • 4
  • Různé typy
    Gama ozařovačů
  • 3500+
  • Roční distribuce
    detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění