Monitor může odebírat vzdušinu přímo v pracovním prostředí, z ventilačního systému nebo z životního prostředí.
Hlavními součástmi zařízení jsou:

 • Zařízení pro měření aerosolů CPD-16
 • Jednotka sběru a zpracování dat RPU-12
 • Podtlaková pumpa
 • Průtokoměr GMF-12

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

 • CPM-300 Monitor aktivity aerosolů
 • RPU-12 Jednotka sběru a zpracování dat
 • RMS Radiační monitorovací systém

 

 

Stáhnout PDF

POPTAT U VÝROBCE

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.
Požádejte proto našeho zástupce o potvrzení informací uvedených na této webové stránce.

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění