Monitor aktivity aerosolů CPM-310 je určen pro odběr vzdušiny na pevný filtr a měření objemové aktivity radionuklidů alfa a beta. Vzdušina může být odebírána v pracovním prostředí, z ventilačního systému, nebo z životního prostředí. Přístroj má využití jako součást větších monitorovacích systémů i jako autonomní monitor, který poskytuje měřená data a indikaci přímo v místě měření.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

 • VP-110 Sací jednotka

 

 

Stáhnout PDF

POPTAT U VÝROBCE

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.
Požádejte proto našeho zástupce o potvrzení informací uvedených na této webové stránce.

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontamiance
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění