Zařízení měří kontinuálně objemovou aktivitu vody protékající stíněnou měřicí nádobou. Standardně jsou nastavena okna (ROI) na celé spektrum a na Cs-137.

Pokud dojde k převýšení nastavené referenčního hodnoty, dojde k automatickému odběru havarijního vzorku do odběrové nádoby.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

 • LEM-500 Monitor aktivity kapalných výpustí

 

 

Stáhnout PDF

POPTAT U VÝROBCE

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.
Požádejte proto našeho zástupce o potvrzení informací uvedených na této webové stránce.

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění