Příprava je určena pro osoby zajišťující radiační ochranu registranta dle § 70 odst. 1 písm. a) zákona č. 263/2016 Sb. v rozsahu § 20 vyhlášky č. 409/2016 Sb. v souladu s rozhodnutím SÚJB čj. SÚJB/OEHO/3109/2017 ze dne 14. 2. 2017.

 • Odborný garant kurzu: Mgr. Radim Kříž
 • Literatura: Radiační ochrana pro radiační pracovníky stomatologických pracovišť (zdarma)
 • Forma přípravy: ON-LINE (platforma ZOOM)
 • Cena: 1 694 Kč včetně DPH

 

 • Kontaktní osoba: Markéta Dufková
 • Tel.: +420 776 277 932 E-mail: marketa.dufkova@vfnuclear.com
 • Termíny:
  • 24.3.2022 (čtvrtek): 13.00 – 19.00
  • 9.4.2022 (sobota): 09.00 – 15.00
  • 22.9.2022 (čtvrtek): 13.00 – 19.00
  • 24.9.2022 (sobota): 09.00 – 15.00
 • Certifikát: Osvědčení o absolvování kurzu přípravy osoby zajišťující RO registranta

Pro dokončení registrace prosíme o:

 • Uvedení termínu školení
 • Zaslání údajů pro vystavení certifikátu – příjmení, jméno, titul, datum narození
 • Úhradu výše uvedené částky na č. ú.: 447948-631/0100, variabilní symbol: 88888, nejpozději 14 dnů před termínem školení
 • Údaje pro vystavení dokladu o úhradě (IČO)

REGISTRACE E-MAIL: skoleni.registrant@vfnuclear.com

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění