Předmětem dodávky je výměna stávající technologie, která slouží k vymírání kapalného radioaktivního odpadu kontaminovaného radionuklidem I-131. Odpad pochází z léčby pacientů s karcinomy štítné žlázy. Vlastní práce zahrnují nové opláštění zádržných nádrží, výměnu potrubí, armatur a elektroinstalací včetně měření aktivity v nádržích. Součástí je rovněž dodávka automatizovaného systému řízení, který zahrnuje přečerpávání, vymírání a řízené vypouštění podle aktivity I-131. Veškeré činnosti budou dokončeny do poloviny roku 2021.

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění