Monitory dávkového příkonu mohou pracovat autonomně nebo mohou být součástí celkového monitoringu radiační situace v PET centrech nebo na pracovištích nukleární medicíny.

Svým zákazníkům dodáváme monitory dávkového příkonu pro operativní měření určené pro PET centra nebo pracoviště nukleární medicíny.

Zařízení dokáží pokrýt měření od nejnižších dávkových příkonů až po vysoké příkony např. u cyklotronů.

V poprodejním servisu zajišťujeme pravidelnou kalibraci dodaných monitorů a měřidel.

Radiační monitorovací systémy

Radiační monitorovací systém

RMS Radiační monitorovací systém

Modulární systém pro monitorování radiační situace s možností připojení velkého množství detektorů, monitorů, zobrazovacích a signalizačních jednotek

Detail

Signalizační jednotka

ASU-50 Signalizační jednotka

Signalizační jednotka, která spolehlivě zajišťuje zřetelnou vizuální i akustickou signalizaci překročení signalizačních úrovní

Detail

Zobrazovací jednotka

RDU-22 Zobrazovací jednotka

Zobrazovací zařízení určené k použití v systémech monitorování radiace RMS

Detail

Detektory příkonu gama

MDG-04 & MDG-08e Detektory příkonu gama

Detektory pro měření kermového příkonu nebo příkonu dávkového ekvivalentu gama.

Detail

Monitor dávkového příkonu gama

AGM-02 Monitor dávkového příkonu gama

Monitor pro měření příkonu prostorového dávkového ekvivalentu záření gama. Monitor obsahuje zobrazovací displej a zvukovou signalizaci

Detail

Směrový detektor příkonu gama

MDG-12S , MDG-13S Směrový detektor příkonu gama

Směrově závislé měření dávkového příkonu. Detektory jsou vhodné pro technologická měření v prostorech s více zdroji

Detail

Monitor příkonu dávkového ekvivalentu neutronů

MDN-01 Monitor příkonu dávkového ekvivalentu neutronů

Detektor pro měření příkonu prostorového dávkového ekvivalentu Ḣ*(10) v polích neutronového záření

Detail

Monitor aktivity kapalin

MAK-201 Monitor aktivity kapalin

On-line měření objemové aktivity kapalin v záchytných nádržích. Je vhodný zejména pro automatické vypouštění kapalných odpadů do kanalizace či životního prostředí

Detail

Poptat u výrobce

Navrhujeme a dodáváme komplexní systémy osobní dozimetrie, které splňují požadavky zákazníků jak po technické, legislativní, tak i po ekonomické stránce.

Naše systémy umožnují optimalizaci obdržených dávek a jejich sledování u jednotlivých osob, které pravidelně vstupují do kontrolovaných pásem na radiologických pracovištích, PET centrech nebo odděleních nukleární medicíny.

Osobní dozimetrie

Systém elektronické osobní dozimetrie

SEOD-MP Systém elektronické osobní dozimetrie

Software pro evidenci a vyhodnocení monitorování osob pomocí elektronických osobních dozimetrů

Detail

Výdejní automat dozimetrů

DPD-02 Výdejní automat dozimetrů

Zařízení pro automatické, rychlé a řízené vydávání osobních dozimetrů pracovníkům vstupujícím do kontrolovaných pásem

Detail

Poptat u výrobce

Výpočty a návrhy stínění

Pro zajištění radiační bezpečnosti na radiologických pracovištích, PET centrech a na pracovištích nukleární medicíny poskytujeme pro naše zákazníky různé druhy poradenských činností včetně konzultací, simulací, výpočtů a návrhů stínění.

Disponujeme týmem zkušených fyziků s dlouholetou praxí, kteří provádí výpočty a simulace pro optimalizaci stínění ve shodě s legislativními požadavky a potřebami našich zákazníků.

Poptat u výrobce

Pro zamezení šíření kontaminace mimo kontrolované pásmo nebo jiné vymezené prostory v PET centrech nebo pracovištích nukleární medicíny slouží monitory pro měření kontaminace osob a předmětů při výstupu z kontrolovaného pásma.

Máme vyvinuty a instalacemi po celém světě prověřeny monitory kontaminace celého těla, rukou a nohou, podlah, prádla a několik typů a velikostí monitorů kontaminace předmětů přizpůsobené požadavkům a potřebám našich zákazníků.

Kontaminace osob a předmětů

Monitor kontaminace rukou a nohou

HF-4 Monitor kontaminace rukou a nohou

Monitory kontaminace rukou a nohou řady HF-4 jsou určeny k signalizaci kontaminace alfa, beta nebo gama radionuklidy na rukou, nohou či oblečení.

Detail

Monitor kontaminace předmětů a materiálů

MCM-300 Monitor kontaminace předmětů a materiálů

Zařízení pro kontrolu a signalizaci kontaminace předmětů a/nebo materiálů gama radioaktivními látkami

Detail

Monitor kontaminace rukou a nohou

řada HF Monitor kontaminace rukou a nohou

Monitory kontaminace rukou a nohou jsou určeny k signalizaci kontaminace alfa, beta nebo gama radionuklidy vyskytujícími se na rukou, nohou či oblečení

Detail

Monitor kontaminace

FCM-11 Monitor kontaminace

Rychlá kontrola povrchové kontaminace osob či předmětů. V kombinaci s vhodným detektorem řady SFP-100 lze rychle odhalit kontaminaci alfa, beta nebo gama radionuklidy.

Detail

Ruční sonda pro měření kontaminace

SFP-100 Ruční sonda pro měření kontaminace

Ruční sondy vhodné pro detekci povrchové kontaminace nuklidy emitujícími alfa, beta i gama záření.

Detail

Signalizátory kontaminace předmětů

SIM series Signalizátory kontaminace předmětů

Signalizátory kontaminace předmětů řady SIM jsou zařízení určená pro kontrolu a signalizaci kontaminace předmětů gama anebo beta radioaktivními látkami

Detail

Monitor kontaminace podlah

FloorScan Monitor kontaminace podlah

Zařízení určené k signalizaci povrchové kontaminace podlah

Detail

Poptat u výrobce

Vybavení pro oddělení nukleární medicíny a PET centra

Navrhujeme a dodáváme komplexní systémy monitoringu pracovišť, osobní dozimetrie, monitoringu kapalných a plynných výpustí a monitoringu kontaminace osob a věcí které splňují požadavky zákazníků jak po technické, legislativní, tak i po ekonomické stránce.

Vyvinuli jsme kompletní systémy radiační ochrany pro PET centra a oddělení nukleární medicíny.

Naše systémy poskytují informace o radiační situaci na pracovišti, obdržených dávkách ionizujícího záření všech pracovníků, kteří vstupují do kontrolovaných pásem.

Data získaná z našich systémů jsou důležitou informací pro provozovatele, dozorné orgány, dohlížející osoby a samozřejmě i všechny vstupující osoby.

 

Signalizační jednotka

ASU-50 Signalizační jednotka

Signalizační jednotka, která spolehlivě zajišťuje zřetelnou vizuální i akustickou signalizaci překročení signalizačních úrovní

Detail

Detektory příkonu gama

MDG-04 & MDG-08e Detektory příkonu gama

Detektory pro měření kermového příkonu nebo příkonu dávkového ekvivalentu gama.

Detail

Monitor dávkového příkonu gama

AGM-02 Monitor dávkového příkonu gama

Monitor pro měření příkonu prostorového dávkového ekvivalentu záření gama. Monitor obsahuje zobrazovací displej a zvukovou signalizaci

Detail

Směrový detektor příkonu gama

MDG-12S , MDG-13S Směrový detektor příkonu gama

Směrově závislé měření dávkového příkonu. Detektory jsou vhodné pro technologická měření v prostorech s více zdroji

Detail

Monitor příkonu dávkového ekvivalentu neutronů

MDN-01 Monitor příkonu dávkového ekvivalentu neutronů

Detektor pro měření příkonu prostorového dávkového ekvivalentu Ḣ*(10) v polích neutronového záření

Detail

Přenosné monitory kontaminace

PAM-100 Přenosné monitory kontaminace

Přenosný ruční přístroj pro měření povrchové aktivity radionuklidů alfa, beta a gama.

Detail

Přenosné monitory kontaminace

PAM-170 Přenosné monitory kontaminace

Ruční přenosné přístroje se scintilačními detektory bez použití plynu. Určeno pro měření povrchové aktivity radionuklidů alfa, beta a gama. 

Detail

Přenosné monitory kontaminace

PAM-525 Přenosné monitory kontaminace

Ruční přenosné přístroje určené pro současné měření povrchové kontaminace radionuklidy alfa / beta a příkonu dávkového ekvivalentu gama. Umožňují rychlé a uživatelsky přívětivé měření velkých ploch.

Detail

Měřicí komora

MK-30P Měřicí komora

Zařízení určené pro laboratorní měření aktivity vzorků s požadavkem na vysokou spolehlivost

Detail

Mnohokanálový spektrální analyzátor

MCA-1000 Mnohokanálový spektrální analyzátor

Mnohokanálový analyzátor pro připojení scintilačních detektorů. Vhodný pro laboratorní měření aktivity vzorků

Detail

Poptat u výrobce

Přenosné a laboratorní přístroje

Pro potřeby našich zákazníků z PET center nebo nukleární medicíny máme vyvinuto mnoho typů ručních měřících zařízení pro detekci kontaminace, dávkového příkonu a neutronového toku.

Tyto zařízení slouží k ruční detekci přítomnosti ionizujícího záření, kontaminace nebo neutronového toku na různých místech a provozech PET center nebo pracovišti nukleární medicíny.

Naše přenosné a laboratorní přístroje splňují legislativní a technické požadavky. 

Přenosný monitor povrchové kontaminace

Radcount-3 + SFP-100 Přenosný monitor povrchové kontaminace

Radcount-3 se sondou SFP-100 je přenosný ruční přístroj primárně určený pro měření povrchové kontaminace.

Detail

PŘENOSNÝ MONITOR PDE NEUTRONŮ

PNM-02 PŘENOSNÝ MONITOR PDE NEUTRONŮ

Přenosný monitor PNM-02 je určen pro měření příkonu prostorového dávkového ekvivalentu Ḣ*(10) v polích neutronového záření.

Detail

Přenosné monitory kontaminace

PAM-100 Přenosné monitory kontaminace

Přenosný ruční přístroj pro měření povrchové aktivity radionuklidů alfa, beta a gama.

Detail

Přenosné monitory kontaminace

PAM-170 Přenosné monitory kontaminace

Ruční přenosné přístroje se scintilačními detektory bez použití plynu. Určeno pro měření povrchové aktivity radionuklidů alfa, beta a gama. 

Detail

Přenosné monitory kontaminace

PAM-525 Přenosné monitory kontaminace

Ruční přenosné přístroje určené pro současné měření povrchové kontaminace radionuklidy alfa / beta a příkonu dávkového ekvivalentu gama. Umožňují rychlé a uživatelsky přívětivé měření velkých ploch.

Detail

Měřicí komora

MK-30P Měřicí komora

Zařízení určené pro laboratorní měření aktivity vzorků s požadavkem na vysokou spolehlivost

Detail

Mnohokanálový spektrální analyzátor

MCA-1000 Mnohokanálový spektrální analyzátor

Mnohokanálový analyzátor pro připojení scintilačních detektorů. Vhodný pro laboratorní měření aktivity vzorků

Detail

Poptat u výrobce

Manipulace a nakládání se zdroji ionizujícího záření je jednou z důležitých oblastí našich aktivit.

Zajišťujeme dodávky i přebíjení zdrojů v různých typech ozařovačů a zařízení.

Pro zajištění dodávek uzavřených radionuklidových zářičů disponujeme vlastních horkou komorou a týmem zkušených pracovníků.

Jsme držiteli potřebných povolení SÚJB pro nákup, prodej, distribuci a manipulace se zdroji ionizujícího záření.

Přebíjení zdrojů

Poptat u výrobce

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění