Díky celosvětově rostoucímu počtu odstavovaných jaderných elektráren z provozu vzrůstá význam našeho zaměření právě na oblast třídění a uvolňování radioaktivního odpadu do životního prostředí.

Máme vyvinuto a dodáváme pro jaderné elektrárny do celého světa celou škálu zařízení měřící potencionálně radioaktivní odpad za účelem jeho uvolňování do životního prostředí.

Zařízení a systémy určené pro uvolňování potencionálně radioaktivního odpad do životního prostředí dodávané našim zákazníkům jsou vždy přizpůsobená individuálním požadavkům.  

Free release

Monitor pro uvolňování materiálů do životního prostředí

FRM-24 Monitor pro uvolňování materiálů do životního prostředí

Monitorovací zařízení k měření aktivity radionuklidů v odpadních materiálech před jejich uvolněním do životního prostředí. Zařízení je určeno pro menší objemy materiálů

Detail

Monitor pro uvolňování do životního prostředí

FRM-02 Monitor pro uvolňování do životního prostředí

Zařízení pro uvolňování materiálů do životního prostředí. Vhodné pro decommisioning jaderných elektráren

Detail

Zařízení pro uvolňování velkoobjemových materiálů

FRM-06 Zařízení pro uvolňování velkoobjemových materiálů

Komplexní monitorovací zařízení k měření aktivity radionuklidů v odpadních materiálech uložených ve standardních kontejnerech nákladních vozidel.

Detail

Poptat u výrobce

Kontaminace osob a přemětů

Pro kontrolu a zamezení šíření kontaminace v provozech, kde se nakládá s radioaktivními odpady slouží monitory pro zjištění a měření kontaminace osob a předmětů umístěné na výstupu z těchto prostor.

Pro oblast radioaktivních odpadů máme k dispozici monitory kontaminace celého těla, monitory rukou, nohou, podlah, prádla a předmětů.

Standardně vyvinuté typy monitorů jsme schopni samozřejmě přizpůsobit a konstrukčně upravit tak, aby byly plně odpovídající a  vyhovující konkrétním potřebám a požadavkům zákazníka a to v přijatelném čase a za cenově příznivých podmínek.

PORTÁLOVÝ MONITOR

Portex-2 PORTÁLOVÝ MONITOR

Vysoce citlivý monitor kontaminace procházejících osob

Detail

Monitor kontaminace rukou a nohou

řada HF-4 Monitor kontaminace rukou a nohou

Monitory kontaminace rukou a nohou řady HF-4 jsou určeny k signalizaci kontaminace alfa, beta nebo gama radionuklidy na rukou, nohou či oblečení.

Detail

Monitor kontaminace předmětů a materiálů

MCM-300 Monitor kontaminace předmětů a materiálů

Zařízení pro kontrolu a signalizaci kontaminace předmětů a/nebo materiálů gama radioaktivními látkami

Detail

Monitor kontaminace rukou a nohou

řada HF Monitor kontaminace rukou a nohou

Monitory kontaminace rukou a nohou jsou určeny k signalizaci kontaminace alfa, beta nebo gama radionuklidy vyskytujícími se na rukou, nohou či oblečení

Detail

Monitor kontaminace rukou

HM-4 Monitor kontaminace rukou

Zařízení určená k signalizaci kontaminace rukou alfa, beta nebo gama radionuklidy

Detail

Monitor kontaminace osob

ExitScan Monitor kontaminace osob

Nový typ celotělového monitoru kontaminace personálu opouštějícího kontrolovaná pásma. Monitoruje podle potřeby výskyt alfa, beta a gama radionuklidů

Detail

Monitor kontaminace

FCM-11 Monitor kontaminace

Rychlá kontrola povrchové kontaminace osob či předmětů. V kombinaci s vhodným detektorem řady SFP-100 lze rychle odhalit kontaminaci alfa, beta nebo gama radionuklidy.

Detail

Ruční sonda pro měření kontaminace

SFP-100 Ruční sonda pro měření kontaminace

Ruční sondy vhodné pro detekci povrchové kontaminace nuklidy emitujícími alfa, beta i gama záření.

Detail

Monitor kontaminace prádla

LCM-300 Monitor kontaminace prádla

Zařízení určené ke kontrole kontaminace prádla alfa, beta a gama radionuklidy. Mohou být využity i na kontrolu kontaminace jiných rozměrově odpovídajících předmětů

Detail

Signalizátory kontaminace předmětů

SIM series Signalizátory kontaminace předmětů

Signalizátory kontaminace předmětů řady SIM jsou zařízení určená pro kontrolu a signalizaci kontaminace předmětů gama anebo beta radioaktivními látkami

Detail

Monitor kontaminace podlah

FloorScan Monitor kontaminace podlah

Zařízení určené k signalizaci povrchové kontaminace podlah

Detail

Monitor odpadů

WAM-200 Monitor odpadů

Monitory řady WAM-200 jsou určeny pro kvantitativní a kvalitativní charakterizaci radioaktivních odpadů v sudu.

Detail

Poptat u výrobce

Vzhledem k dlouhodobému využívání radioaktivních zdrojů a technologii vzrůstá i množství radioaktivních odpadů.

Před uložením a likvidací tohoto odpadu je třeba provést jeho charakterizaci.

Naše produkty pro charakterizaci jsou určeny pro úložiště radioaktivních odpadů, jaderné elektrárny a pro provozovatele výzkumných reaktorů.

Zařízení určené pro charakterizaci radioaktivních odpadů  dodávané našim zákazníkům jsou vždy přizpůsobená jejich individuálním požadavkům.  

Charakterizace radioaktivního odpadu

Monitory pro charakterizaci odpadů

řada WAM Monitory pro charakterizaci odpadů

Monitory řady WAM jsou určeny především pro kvantitativní a kvalitativní charakterizaci radioaktivních odpadů uložených v sudech s různou výškou, tvarem a hmotností. 

Detail

Monitor odpadů

WAM-300 Monitor odpadů

Monitor je určen pro kvantitativní a kvalitativní charakterizaci radioaktivních odpadů. Lze použít také při uvolňování odpadů do životního prostředí.

Detail

Monitor odpadů

WAM-200 Monitor odpadů

Monitory řady WAM-200 jsou určeny pro kvantitativní a kvalitativní charakterizaci radioaktivních odpadů v sudu.

Detail

Poptat u výrobce

Provozní monitorovací systémy

Při nakládání s radioaktivními odpady a jejich přípravou k likvidaci je důležité být informován o radiační situaci a riziku kontaminace, které při manipulacích hrozí.

Vyvíjíme a vyrábíme monitorovací systémy, které se uplatňují v úložištích radioaktivních odpadů, meziskladech vyhořelého jaderného paliva a provozech, kde se provádí přepracování odpadů před jeho uložením.

Zkušenosti máme jak z České republiky, tak i zahraničí, kde jsme instalovali naše systémy na jaderné elektrárny i na národní úložiště radioaktivních odpadů.

Radiační monitorovací systém

RMS Radiační monitorovací systém

Modulární systém pro monitorování radiační situace s možností připojení velkého množství detektorů, monitorů, zobrazovacích a signalizačních jednotek

Detail

Signalizační jednotka

ASU-50 Signalizační jednotka

Signalizační jednotka, která spolehlivě zajišťuje zřetelnou vizuální i akustickou signalizaci překročení signalizačních úrovní

Detail

Monitory vzácných plynů

NGM-300 Monitory vzácných plynů

Měření objemové aktivity vzácných plynů v různých provedeních.

Detail

Monitor aktivity jódu

CIM-303 Monitor aktivity jódu

Monitor aktivy jódu CIM-303 je určen pro kontinuální monitorování aktivity jódu ve vzduchu za normálních provozních podmínek.

Detail

Detektory příkonu gama

MDG-04 & MDG-08e Detektory příkonu gama

Detektory pro měření kermového příkonu nebo příkonu dávkového ekvivalentu gama.

Detail

Monitor dávkového příkonu gama

AGM-02 Monitor dávkového příkonu gama

Monitor pro měření příkonu prostorového dávkového ekvivalentu záření gama. Monitor obsahuje zobrazovací displej a zvukovou signalizaci

Detail

Směrový detektor příkonu gama

MDG-12S , MDG-13S Směrový detektor příkonu gama

Směrově závislé měření dávkového příkonu. Detektory jsou vhodné pro technologická měření v prostorech s více zdroji

Detail

Monitor příkonu dávkového ekvivalentu neutronů

MDN-01 Monitor příkonu dávkového ekvivalentu neutronů

Detektor pro měření příkonu prostorového dávkového ekvivalentu Ḣ*(10) v polích neutronového záření

Detail

Poptat u výrobce

Plynné a kapalné výpustě jsou významnou složkou celkového monitoringu a kontroly radiační situace na pracovištích.

Máme vyvinuto a dodáváme široké portfolio výrobků a zařízení pro on-line měření, vzorkování i pohavarijní měření.

V oblasti výpustí poskytujeme našim zákazníkům kromě samotné přístrojové techniky také poradenství, konzultace a návrhy řešení.  

Samozřejmostí našich dodávek je instalace v místě určení a uvedení zařízení nebo systému do provozu včetně zaškolení ať je to kdekoli na světě.

RaO-Monitorování radiace v kapalných a plynných výpustech

Monitory vzácných plynů

NGM-300 Monitory vzácných plynů

Měření objemové aktivity vzácných plynů v různých provedeních.

Detail

Systém monitorování plynných výpustí

GEMS-401E Systém monitorování plynných výpustí

Systém pro měření radioaktivních vzácných plynů a vzorkování aerosolů a jódů v kontejmentu po havárii typu LOCA

Detail

Monitor aktivity kapalin

LAM-561 Monitor aktivity kapalin

Měření objemové aktivity gama radionuklidů v kapalinách o vysoké teplotě v technologických okruzích jaderných zařízení

Detail

Monitor aktivity kapalin

LAM-502 Monitor aktivity kapalin

Měření objemové aktivity gama radionuklidů v kapalinách o vysoké aktivitě v technologických okruzích jaderných zařízení

Detail

Kontinuální detektor jódu

CID-03 Kontinuální detektor jódu

Kontinuální měření objemových aktivit radioaktivních jódů ve vzduchu při běžném provozu a také při havarijním či pohavarijním stavu jaderné elektrárny

Detail

Detektor aktivity kapalin

LAD-64 Detektor aktivity kapalin

Měření objemové aktivity gama radionuklidů v technologických okruzích jaderných zařízení

Detail

Monitor aktivity kapalin

MAK-201 Monitor aktivity kapalin

On-line měření objemové aktivity kapalin v záchytných nádržích. Je vhodný zejména pro automatické vypouštění kapalných odpadů do kanalizace či životního prostředí

Detail

Monitor aktivity kapalných výpustí

LEM-500 Monitor aktivity kapalných výpustí

Off-line měření objemové gama aktivity kapalin s vysokou citlivostí. Zařízení je vhodné pro spektrometrická měření a bilancování kapalných výpustí z jaderné elektrárny.

Detail

Zařízení pro odběr 3H a 14C

V3H14C Zařízení pro odběr 3H a 14C

Zařízení je určeno pro odběru vzorků 3H a 14C ze vzduchu. Umožňuje diferenciálně vzorkovat oxidované i neoxidované formy tritia a organické i anorganické formy 14C

Detail

Desorpční jednotka

DJ-500 Desorpční jednotka

Zařízení určené k desorpci vody ze sorbentů typu Silikagel

Detail

Vysokoobjemový prosávač vzduchu

VOPV-7 Vysokoobjemový prosávač vzduchu

Vysokoobjemový odběr vzorků ze vzduchu pro měření kontaminace životního prostředí radioaktivními látkami

Detail

Vzorkovač aerosolů a jódů

VOPV-12 Vzorkovač aerosolů a jódů

Vzorkovač s velkoobjemovým prosáváním vzduchu ke zjišťování kontaminace ovzduší radioaktivními aerosoly nebo jódy.

Detail

Vysokoobjemový prosávač vzduchu

VOPV-10 Vysokoobjemový prosávač vzduchu

Odběrové zařízení vzduchu pro následné stanovení obsahu nečistot v ovzduší zachycených na filtrech (radioaktivní aerosoly, prach a podobně)

Detail

Zařízení pro bilanční odběr aerosolů

BOA-80 Zařízení pro bilanční odběr aerosolů

Zařízení je určeno k bilančnímu odběru vzorků aerosolů ze vzduchu pro stanovení radioaktivní kontaminace vzdušniny

Detail

Havarijní odběrové zařízení aerosolů a jódů

PIS-300 Havarijní odběrové zařízení aerosolů a jódů

Odběrové zařízení aerosolů a jódů je určeno pro havarijní a pohavarijní vzorkování vzdušiny z ventilačního komína pro následné vyhodnocení výpustí

Detail

Monitor aktivity aerosolů

CPM-300 Monitor aktivity aerosolů

Měří koncentrace aktivity alfa a beta aerosolů ve vzduchu. Zobrazuje a archivuje naměřené hodnoty a signalizuje převýšení nastavených signalizačních úrovní

Detail

Monitor plynných výpustí a odběrové zařízení aerosolů a jódů

GEMS-700 Monitor plynných výpustí a odběrové zařízení aerosolů a jódů

Měření radioaktivních vzácných plynů ve vzdušnině. Obsahuje 2 skupiny aerosolových a jódových filtrů (provozní a havarijní). Použití i jako bilanční monitor

Detail

Kontinuální detektor aerosolů

CPD-14 Kontinuální detektor aerosolů

CPD-14 zajišťuje měření aktivity alfa a beta aktivních aerosolů ve vzduchu.

Detail

Poptat u výrobce

DU-Likvidace radioaktivních zdrojů

Pro zajištění služeb a potřeb zákazníků v oblasti likvidaci zdrojů ionizujícího záření máme tým zkušených pracovníků, kteří mají veškeré oprávnění a povolení SÚJB pro zajištění těchto činností.

Disponujeme moderními měřícími zařízeními které samy vyvíjíme a vyrábíme, máme vlastní horkou komoru nezbytnou pro práci se zdroji ionizujícího záření, vlastníme potřebné certifikované přepravní a stínící kontejnery nezbytné pro převoz zdrojů ionizujícího záření.

Dokážeme likvidovat staré ozařovače ze zdroji ionizujícího záření nebo i jednotlivé zdroje ionizujícícho záření samostatně a to jak v tuzemsku tak i v zahraničí.

Horká komora

Horká komora

Komplexní pracoviště pro práci s vysokoaktivními radionuklidovými zářiči, vybavené ručními manipulátory

Detail

Poptat u výrobce

Pro potřeby našich zákazníků vyvíjíme celou řadu uživatelsky přívětivých ručních měřidel.

VF přenosné a laboratorní přístroje jsou primárně určené k detekci ionizujícího záření, měření kontaminace, dávkového příkonu nebo neutronového toku.

DU-Přenosné a laboratorní přístroje

Přenosný monitor povrchové kontaminace

Radcount-3 + SFP-100 Přenosný monitor povrchové kontaminace

Radcount-3 se sondou SFP-100 je přenosný ruční přístroj primárně určený pro měření povrchové kontaminace.

Detail

PŘENOSNÝ MONITOR PDE NEUTRONŮ

PNM-02 PŘENOSNÝ MONITOR PDE NEUTRONŮ

Přenosný monitor PNM-02 je určen pro měření příkonu prostorového dávkového ekvivalentu Ḣ*(10) v polích neutronového záření.

Detail

Přenosné monitory kontaminace

PAM-100 Přenosné monitory kontaminace

Přenosný ruční přístroj pro měření povrchové aktivity radionuklidů alfa, beta a gama.

Detail

Přenosné monitory kontaminace

PAM-170 Přenosné monitory kontaminace

Ruční přenosné přístroje se scintilačními detektory bez použití plynu. Určeno pro měření povrchové aktivity radionuklidů alfa, beta a gama. 

Detail

Přenosné monitory kontaminace

PAM-525 Přenosné monitory kontaminace

Ruční přenosné přístroje určené pro současné měření povrchové kontaminace radionuklidy alfa / beta a příkonu dávkového ekvivalentu gama. Umožňují rychlé a uživatelsky přívětivé měření velkých ploch.

Detail

Měřicí komora

MK-30P Měřicí komora

Zařízení určené pro laboratorní měření aktivity vzorků s požadavkem na vysokou spolehlivost

Detail

Mnohokanálový spektrální analyzátor

MCA-1000 Mnohokanálový spektrální analyzátor

Mnohokanálový analyzátor pro připojení scintilačních detektorů. Vhodný pro laboratorní měření aktivity vzorků

Detail

Poptat u výrobce

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění