Společnost VF dokončila vývoj a zkoušky a od 1.1.2022 uvádí na trh modernizovaný typ monitoru kontaminace podlah „FloorScan“.

Monitory FloorScan jsou určeny k rychlému a spolehlivému měření kontaminace podlah alfa, beta a/nebo gama radionuklidy. K tomu jsou využity bezplynové scintilační detektory.

Hlavním vylepšením je výměna starší zobrazovací jednotky Radcount-2 za nový typ Radcount-3. Nová zobrazovací jednotka přináší tyto nové furnkce:

 • Režim měření Kontamat - integrační měření pro rozhodnutí o kontaminaci nebo čistotě konkrétní plochy v porovnání s nastaveným prahem.
 • Aktuálně naměřené hodnoty v režimu „Ratemeter“ a výsledky integračních měření v režimu „Kontamat“ lze uložit do archivu měření společně s časovou značkou. Archív lze následně exportovat do souboru v PC.
 • Součástí Radcount-3 je i integrovaná GM trubice pro měření příkonu dávkového ekvivalentu gama (PDE). Jedná se o doplňkové měření, které umožnuje varovat obsluhu na zhoršenou radiační situaci v místě měření.
 • Delší provoz na integrovanou nabíjecí baterii (až 200 hodin).

 Více technických informací najdete na stránce produktu FloorScan.

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění