V květnu podepsala VF, a.s. smlouvu s Ústavem jaderného výzkumu v Řeži na dodávku kalibrační laboratoře. Jedná se o dodávku kompletní technologie ozařovače, kalibrační lavice a řídícího systému ozařovny se všemi bezpečnostními prvky. Laboratoř bude zrealizována a kompletně předána do 01/2021. Dodávka je koordinačně řízena tak, aby UJV mohla do konce roku využívat stávající technologii a následně pak za dobu kratší než 1 měsíc přejít na technologii novou. Součástí dodávky jsou i dva radionuklidové zdroje Cs-137, které umožní kalibrovat vybrané přístroje pro měření ionizujícího záření, které jsou v UJV používány.

Fotogalerie

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění