Celý projekt  spočívá v náhradě stávajících portálových monitorů  PM-7, novým zařízením Portex-2, vyvinutém a vyrobeným ve VF.

Portex-2 je vysoce citlivý portálový monitor kontaminace osob. Monitor kontroluje výskyt kontaminace gama procházejících osob. Vysokou citlivost a dobrou detekční geometrii zajišťuje 8 velkoobjemových scintilačních detektorů instalovaných v rámu monitoru. Je určený pro kontrolu kontaminace osob primárně v jaderných zařízeních.

Součástí celého projektu  je provedení demontážních pracích stávajících monitorů, výroba, instalace a uvedení do provozu nových 7 ks zařízení Portex-2, včetně testů a zaškolení obsluhy. Nedílnou součástí projektu  je i vyhotovení a předání dokumentace v požadovaném rozsahu.

Jsme hrdi na skutečnost, že  JE Temelín bude vybavena na vstupu pouze portálovými monitory od společnosti VF!

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění