V září 2019 jsme ve spolupráci s našim partnerem podepsali kontrakt na dodávku výdejních automatů typu DPD pro první a druhý blok Leningradské jaderné elektrárny č. 2. Zařízení je určeno pro skladování a řízený výdej TLD a EPD dozimetrů. Součástí dodávky je i zákaznicky upravený SW dodávaného zařízení.

Jsme hrdi, že je téměř polovina všech jaderných elektráren v Rusku vybavena tímto typem zařízení, vyrobeným a dodaným naší firmou VF, Černá Hora.

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění