V červnu 2021 společnost VF dokončila dodávku monitoru rukou a nohou HF-350 pro Stanfordskou univerzitu, pracoviště Cyclotron & Radiochemistry Facility (CRF). Toto pracoviště vyrábí klinicky schválené a inovativní radioaktivní indikátory, které urychlují včasnou detekci a léčbu nemocí a v konečném důsledku chrání lidské zdraví. VF je ráda, že může pomoci v této činnosti dodávkou nejmodernějšího řešení pro monitorování kontaminace, které zvyšuje radiační bezpečnost zaměstnanců CRF.

Dodávaný monitor rukou a nohou HF-350 je schopen měřit povrchovou kontaminaci radionuklidy emitujícími alfa, beta a gama záření na rukou a nohách současně. Všechny monitory řady HF používají „inteligentní“ scintilační detektory se čtyřmi detektory rukou a dvěma detektory nohou. Tyto detektory nepotřebují ke svému provozu přívod pracovního plynu a mají v sobě uložené vlastní kalibrační konstanty, které umožňují výměnu detektoru na místě bez kompletní rekalibrace celého monitoru.

Inteligentní řešení pro inteligentní zákazníky! :-)

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění