V říjnu 2019 podepsala VF, a.s. smlouvu s Národním centrem jaderného výzkumu ve Swierku, Polsko.

Dodávka obsahovala zařízení řady HF, určené pro měření a signalizaci alfa, beta nebo gama kontaminace rukou nohou či oblečení. Součástí dodávky byly přenosné ruční přístroje určené pro měření povrchové kontaminace.

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění