V lednu 2020 podepsala VF smlouvu s čínským partnerem na dodávku monitorů aktivity aerosolu CMP-300, které jsou určeny ke kontinuálnímu měření koncentrace aktivity Alfa a Beta aerosolů ve vzduchu.

                                                 
 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění