Sonda SGN-02 je určena pro měření příkonu prostorového dávkového ekvivalentu gama a neutronů. Může pracovat ve dvou režimech: duálním (měření gama a neutronů) nebo v režimu měření pouze gama záření.
Využití nalezne v prostředích, jako jsou jaderné elektrárny, PET centra s cyklotronem, neutronové kalibrační laboratoře, pracoviště s urychlovači částic, sklady vyhořelého paliva, úložiště jaderných materiálů a další.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI:

 • Měření příkonu prostorového dávkového ekvivalentu gama záření a neutronů jedním detektorem
 • Kompaktní lehká sonda s plastickým scintilátorem
 • Umožnuje odlišit příkon záření gama a neutronů v oddělených měřících kanálech
 • Rychlá spektrální analýza s využitím časových charakteristik (PSD)
 • Přesná odezva v širokém rozsahu energií
 • Seismická odolnost
 • Vysoká spolehlivost

Více technických informací najdete na: https://www.vfnuclear.com/cz/produkty/inteligentni-sonda-prikonu-gama-a-neutronu

Fotogalerie

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění