Předmětem plnění je automatizovaná čtečka na bázi termoluminiscence (TL) a opticky stimulované luminiscence (OSL) s příslušenstvím, pro aplikace v retrospektivní dozimetrii. Součástí zařízení je vestavěný uzavřený zdroj ionizujícího záření beta 90Sr/90Y pro účely ozařování vzorků in-situ a osobní počítač pro řízení činnosti zařízení, zpracování a správu dat včetně příslušného software.
 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění